Share |

NUORISO-OSASTO

Osa palokunnan toimintaa on myös nuorisotyö, josta palokuntamme saa uusia palokuntalaisia mm. hälytysosastoon. Nuoriso-osastomme toiminnan tavoitteena on antaa 12-17 vuotiaille nuorille (tytöille ja pojille) perustiedot pelastustoiminnasta, sekä toimimisesta onnettomuustilanteessa. Varsinainen koulutus hälytysosastoon alkaa vasta nuoren siirtyessä nuoriso-osastosta hälytysosaston valmennusryhmään.

Nuoriso-osasto kokoontuu harjoituksiinsa maanantaisin klo 18.00 alkaen. Harjoitusten sisältö ei rajoitu pelkästään palokuntalaisen taitoihin, joskin niillä on tärkeä osa koulutuksessa.

nuoriso-osaston_24h_harjoitus_25.4.2009.jpg


Nuoriso-osasto osallistuu Helsingin pelastusliiton (HELPE) nuorisovaliokunnan toimintakalenterin mukaiseen toimintaan, kuten yhteisharjoituksiin, tutustumiskäynteihin ja viikonloppuleireihin. Lisäksi nuoret ottavat osaa Helpen ja Uudenmaan pelastusliiton (UPL) yhdessä järjestämään kesäleiriin heinäkuussa. Tämä leiri järjestetään Suomen pelastusalan keskusliiton (SPEK) harjoitusalueella Padasjoella. Joka neljäs vuosi SPEK järjestää valtakunnallisen nuorisoleirin, johon osastomme myös osallistuu. Lisäksi leireillä on toimihenkilöinä (lähinnä kouluttajina) hälytysosastomme henkilöstöä.

Palokuntaleirit ovat koulutusleirejä, joten nuoret suorittavat leireillä erilaisia kursseja. Tällaisia kursseja ovat mm. peruskurssit 1-4, viestiliikennekurssi, ryhmänjohtajakurssi, palokuntanuorten ensivastekurssi, axxönkurssi ja tulitaistelijakurssi.