Share |

HÄLYTYSOSASTO

Palokunnan operatiivinen ryhmä muodostaa hälytysosaston, jonka tehtävänä on täyttää kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteet. Näin palokunta on lain mukaan kunnalliseen pelastustoimeen kuuluva palokunta. 

poika_kotiin.jpg

     Laajasalon VPK:n joukkue voitti Helsinki Malja -kilpailun 12.6.2011

Osasto järjestää harjoitukset vähintään kerran viikossa jonka lisäksi on laajempia sovellettuja harjoituksia. Osastomme järjestää ja osallistuu myös yhteisharjoituksin muiden alueen palokuntien kanssa. Lisäksi osastomme tekee erilaisia työsuorituksia, kuten elokuva-avustuksia, pumppauksia, sekä palovartiointeja.

lieskahduskontti_small.jpg
 Hälytysosaston jäseniä lieskahdussimulaattorissa
 

Monipuoliset harjoitukset ovat osa toimintaamme. Jatkuvat ja säännölliset harjoitukset ovat perusta hälytysosastomme korkealle osaamisen tasolle. Monipuolinen ja tekninen kalusto vaatii käyttäjiltään monipuolisia taitoja joita saamme siviilityömme lisäksi mm. palokuntamme omissa harjoituksissa. Palokuntamme harjoitustoiminnasta vastaa hälytysosaston päällikkö yhdessä yksikönjohtajien kanssa. Lisäksi käytämme ulkopuolisia kouluttajia sekä osallistumme erilaisille kursseille.

Laajasalon VPK on vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön hyväksymä palokunta tekemään jälkivahinkojen ensitorjuntaa eli JVT-työtä. Käytössämme on täydellinen JVT-kalusto sijoitettuna pelastusautoomme. 

maastopalo_helsinki_13.6.2008.jpg

                                  Maastopalon sammuttamista lämpimänä kevätpäivänä

Hälytysosasto muodostaa palokunnan operatiivisen selkärangan 

Sammutusmiesten hyvä fyysinen kunto on vaatimuksena savusukellustehtäviin. Hyvän fyysisen peruskunnon ylläpitämiseksi hälytysosasto järjestää viikottaista liikuntaa jäsenille ja testauttaa joka vuosi kaikki jäsenet lihaskuntotestillä sekä savusukellusta jäljittelevällä Oulun mallin -testillä.

11ouluntsti.jpg
Pelastuslaitos testauttaa savusukelluskelpoiset sammutusmiehet vuosittain

Palokunnan sisäisten testien lisäksi myös pelastuslaitos testauttaa kaikki savusukelluskelpoiset sammutusmiehet Oulun mallin -testillä sekä järjestää säännölliset lääkärintarkastukset.