Share |

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf on vuonna 1913 perustettu helsinkiläinen sopimuspalokunta, jolla on Helsingin kaupungin kanssa pelastustoimilain mukainen sopimus pelastustoimeen osallistumisesta pelastus- ja säiliöautoilla. Lisäksi palokunta tekee yhteistyötä Helsingin Meripelastusyhdistyksen kanssa miehittäen sen alukset tarpeen vaatiessa sammutusmiehistöllä.

Palokunnan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä näin ollen makseta palkkaa tai muuta rahallista korvausta. Hallintomuodoltaan palokunta on rekisteröity yhdistys, johon kuuluu tällä hetkellä noin 50 jäsentä.Palokunnan jäsenet jakautuvat pääosin hälytys- ja nuoriso-osastoihin. Hälytysosaston jäsenet osallistuvat hälytystehtäviin ja heidän tulee täyttää sisäasiainministeriön asettamat kelpoisuusehdot.  Palokunnan nuoriso-osaston kautta pääsevät 12 - 17 vuotiaat nuoret tutustumaan palokuntatoimintaan mm. viikkoharjoituksien ja kesäleirien kautta, joten palokunta tekee alueellaan myös tärkeää nuorisotyötä. Tervetuloa tutustumaan palokuntamme toimintaan sivuston kautta.


Laajasalon VPK:ssa tapahtuu

Harjoitus länsimetrossa (12.11.2017)
Viime perjantain ja lauantain välisenä yönä 10-11.11 Laajasalon VPK:n hälytysosasto osallistui suureen pelastusharjoitukseen länsimetrossa. Harjoitus toteutettiin..

22.09.2017  Tutustuminen toimintaamme!
17.02.2017  Tervetuloa mukaan palokuntanuoriin
11.02.2017  Hätämerkinantoharjoitus
10.02.2017  Euronpäivä tapahtuma