Share |

hooki_pieni.jpg

Degerö Frivilliga Brandkår - Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta rf on vuonna 1913 perustettu helsinkiläinen sopimuspalokunta, jolla on Helsingin kaupungin kanssa pelastustoimilain mukainen sopimus pelastustoimeen osallistumisesta pelastus- ja säiliöautoilla. Lisäksi palokunta tekee yhteistyötä Helsingin Meripelastusyhdistyksen kanssa miehittäen sen alukset tarpeen vaatiessa sammutusmiehistöllä.

Palokunnan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä näin ollen makseta palkkaa tai muuta rahallista korvausta. Hallintomuodoltaan palokunta on rekisteröity yhdistys, johon kuuluu tällä hetkellä noin 50 jäsentä.Palokunnan jäsenet jakautuvat pääosin hälytys- ja nuoriso-osastoihin. Hälytysosaston jäsenet osallistuvat hälytystehtäviin ja heidän tulee täyttää sisäasiainministeriön asettamat kelpoisuusehdot.  Palokunnan nuoriso-osaston kautta pääsevät 12 - 17 vuotiaat nuoret tutustumaan palokuntatoimintaan mm. viikkoharjoituksien ja kesäleirien kautta, joten palokunta tekee alueellaan myös tärkeää nuorisotyötä. Tervetuloa tutustumaan palokuntamme toimintaan sivuston kautta.


Laajasalon VPK:ssa tapahtuu

Tervetuloa mukaan palokuntanuoriin (17.02.2017)
Tervetuloa mukaan palokuntanuoriin Laajasalon VPK hakee noin 11-12 vuotiaita tyttöjä ja poikia mukaan toimintaansa 6.3. alkaen. Harjoittelemme palokuntataitoja..

11.02.2017  Hätämerkinantoharjoitus
10.02.2017  Euronpäivä tapahtuma
24.12.2015  Kuusimyynti palaa ensi vuonna
24.12.2015  Laajasalon VPK:n Vuoden Brankkari